Een mooier gewicht in twee maanden

Wil je niet alleen informatie en tips ontvangen over een gezond voedingspatroon, maar ook begeleid worden bij het in de praktijk brengen van die adviezen? Dan is dit pakket van twee maanden voor jou een goede keuze.

Werkwijze

We beginnen met een korte telefonische kennismaking. Hierin check ik of ik je wel mag begeleiden (want met sommige vragen moet je toch echt naar een diëtist of arts), en kun jij checken of mijn aanpak jou aanspreekt.

Zeggen we allebei ‘ja’, dan mail ik je een vragenlijst en nodig ik je uit om minimaal vier dagen lang bij te houden WAT je precies eet en WANNEER je dat eet.

Daarna ontmoeten we elkaar zes keer. Bij voorkeur bij jou thuis, omdat het voor de aanvullende vragen die ik vaak nog heb handig is als je meteen in je koelkast en servieskast kunt duiken.

De eerste drie consulten

Deze consulten plan ik liefst zo kort mogelijk op elkaar, zodat we snel duidelijk hebben wat jij aan jouw leefstijl kunt veranderen om een mooier gewicht te bereiken.

Tijdens het eerste consult van circa een uur zal ik je uitgebreid interviewen over je voedingspatroon, eetgewoonten en beweeggedrag.

Ook zal ik je meten – als jij dat wilt, natuurlijk. In principe alleen met een meetlint, want je middelomvang zegt uiteindelijk meer dan je gewicht. Maar als je dat wilt, kan ik je ook wegen.

Tijdens het tweede consult van circa een uur geef ik je op basis van ons eerste gesprek en je eetdagboek een uitgebreid en persoonlijk voedingsadvies.

Mocht je dat prettig vinden, dan kan ik ook een gepersonaliseerd voorbeeldmenu voor zeven dagen voor je opstellen. Hier zijn wel meerkosten aan verbonden; zie daarvoor ‘extra steuntjes in de rug‘.

Tijdens het derde consult van ongeveer 30 minuten zal het ook over andere dingen gaan die vaak bijdragen aan overgewicht: denk aan stress, gebrek aan beweging en slaapgebrek.

Tijdens dit consult stellen we een of meerdere concrete doelen op, die we vervolgens ‘smart’ maken; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Door ze zo gedetailleerd uit te werken, wordt de kans dat je je doelen echt bereikt een stuk groter.

En daarna?

De tweede reeks van drie consulten kunnen we met wat langere tussenpozen plannen. Zo is er genoeg tijd en gelegenheid om te oefenen met nieuw gedrag, en om de lastige dingen waar je dan tegenaan loopt te bespreken.

Tijdens deze drie consulten van circa een half uur bespreken we je voortgang, analyseren we eventuele tegenvallers zodat je ervan leert, en stellen we eventueel nieuwe doelen op.

In principe meet ik je middelomvang bij ieder consult, zodat je precies weet wat het effect van je leefstijlaanpassingen is.

Als je consult 4, 5 en 6 met een tussenpoos van ongeveer twee weken plant, neemt dit hele pakket in totaal twee maanden in beslag. Ga ervan uit dat je in die periode op een verantwoorde manier zo’n drie tot zes kilo kunt kwijtraken.

Mocht je na dit pakket nog behoefte hebben aan verdere begeleiding, dan kun je naar wens losse consulten bijboeken. Zie ook daarvoor ‘extra steuntjes in de rug‘.

Kosten

De prijs van dit pakket kun je vinden op de pagina ‘tarieven en vergoedingen‘. Je vindt daar ook informatie over de voorwaarden waaronder verzekeraars begeleiding door een gewichtsconsulent vergoeden.